Actress Yoko Tsukasa (b. 1934)

Yojimbo Samurai Rebellion Goyokin

Life of a SwordsmanHiroshi Inagaki (1959)
The Three TreasuresHiroshi Inagaki (1959)
YojimboAkira Kurosawa (1961)
Samurai RebellionMasaki Kobayashi (1967)
GoyokinHideo Gosha (1969)
Shinsengumi: Assassins of HonorTadashi Sawashima (1969)

The Jidai-Geki Knights
Cinema