Actress Shiho Fujimura (b. 1939)

Zatoichi on the Road Shinobi No Mono Shinsengumi Chronicles: I Want to Die a Samurai

Shinobi No Mono – Satsuo Yamamoto (1962)
Destiny's SonKenji Misumi (1962)
Shinsengumi Chronicles: I Want to Die a SamuraiKenji Misumi (1963)
Shinobi No Mono 2: Vengeance – Satsuo Yamamoto (1963)
Zatoichi on the RoadKimiyoshi Yasuda (1963)
Nemuri Kyoshiro 2: Sword of AdventureKenji Misumi (1964)
The BetrayalTokuzo Tanaka (1966)
Zatoichi's Cane SwordKimiyoshi Yasuda (1967)

The Jidai-Geki Knights
Cinema