Actor Ryohei Uchida (1931-1984)

Thirteen Assassins Samurai Wolf Shadow Hunters

The Human Condition II: The Road to EternityMasaki Kobayashi (1959)
Take Aim at the Police Van – Seijun Sukzuki (1960)
Thirteen AssassinsEiichi Kudo (1963)
The Cruel Story – Tai Kato (1964)
Samurai WolfHideo Gosha (1966)
Samurai Wolf IIHideo Gosha (1967)
Shinsengumi: Assassins of HonorTadashi Sawashima (1969)
Shadow Hunters – Toshio Masuda (1972)
Shadow Hunters II: Echo of Destiny – Toshio Masuda (1972)
Bohachi Bushido: Code of the Forgotten Eight – Teruo Ishii (1973)

(Key films outside the jidai-geki genre are listed in gray)

The Jidai-Geki Knights
Cinema