Actor Denjiro Okochi (1898-1962)

The Million Ryo Pot The Men Who Tread on the Tiger's Tail Yagyu Secret Scrolls

The Million Ryo PotSadao Yamanaka (1935)
The Men Who Tread on the Tiger's TailAkira Kurosawa (1945)
The Tale of Genji – Kozaburo Yoshimura (1951)
Shadow Over FujiYasushi Sasaki (1957)
Yagyu Secret Scrolls, Part IHiroshi Inagaki (1957)
A Chivalrous SpiritSadatsugu Matsuda (1958)
Tange Sazen: Secret of the Golden SpellSadatsugu Matsuda (1958)
Yagyu Secret Scrolls, Part IIHiroshi Inagaki (1958)
Bride of Peacock Castle – Shoji Matsumura (1959)
Hawk of the North – Toshikazu Kono (1959)
Lord Mito 2Sadatsugu Matsuda (1959)
A Spectacular ShowdownYasushi Sasaki (1959)
A Young RabbleYasushi Sasaki (1959)
A Young Rabble 2 – Hisaichi Kono (1959)
Road of ChivalrySadatsugu Matsuda (1960)
Ishimatsu the One-Eyed AvengerTadashi Sawashima (1960)
The PiratesTadashi Sawashima (1960)
Unwieldy BrothersTadashi Sawashima (1960)
The Newcomer to ShimizuMasahiro Makino (1960)
Yakuza of InaMasahiro Makino (1960)
Ako RoshiSadatsugu Matsuda (1961)
Little Tengu – Daisuke Yamazaki (1961)
Young Lord Yakuza – Toshikazu Kono (1961)

The Jidai-Geki Knights
Cinema