Actor Kinnosuke Nakamura (1932-1997)

Musashi Miyamoto 5 Samurai Banners The Ambitious

Sorceror's Orb – Juichi Kawano (1954)
Lord MitoYasushi Sasaki (1957)
Port of HonorSadatsugu Matsuda (1957)
RebellionSadatsugu Matsuda (1957)
Souls in the MoonlightTomu Uchida (1957)
Tales of Young Genji Kuro 1 – Tai Kato (1957)
A Chivalrous SpiritSadatsugu Matsuda (1958)
Noble TasukeTadashi Sawashima (1958)
Noble Tasuke: A World in DangerTadashi Sawashima (1958)
Souls in the Moonlight 2Tomu Uchida (1958)
Detective Hibari: Case of the Gold HairpinTadashi Sawashima (1958)
Roughneck from Asama – Toshikazu Kono (1958)
Tales of Young Genji Kuro 2 – Tai Kato (1958)
The 47 Masterless SamuraiSadatsugu Matsuda (1959)
Lord Mito 2Sadatsugu Matsuda (1959)
Souls in the Moonlight 3Tomu Uchida (1959)
Their Own WorldTomu Uchida (1959)
Hawk of the North – Toshikazu Kono (1959)
Road of ChivalrySadatsugu Matsuda (1960)
Yakuza of InaMasahiro Makino (1960)
Unwieldy BrothersTadashi Sawashima (1960)
Musashi Miyamoto 1: Zen and SwordTomu Uchida (1961)
Ako RoshiSadatsugu Matsuda (1961)
Musashi Miyamoto 2: Duel at Devil's Mask PassTomu Uchida (1962)
Chiisakobe – Tomotaka Tasaka (1962)
In Search of Mother – Tai Kato (1962)
Princess Sen and HideyoriMasahiro Makino (1962)
Tales of Young Genji Kuro 3 – Daisuke Ito (1962)
Musashi Miyamoto 3: Birth of the Two-Sword StyleTomu Uchida (1963)
Bushido: The Cruel Code of the Samurai – Tadashi Imai (1963)
Yakuza from Seki – Kosaku Yamashita (1963)
Musashi Miyamoto 4: Duel at Ichijoji TempleTomu Uchida (1964)
Revenge – Tadashi Imai (1964)
Musashi Miyamoto 5: The Final DuelTomu Uchida (1965)
Three YakuzaTadashi Sawashima (1965)
Cold Rice / Osan / Chan – Tomotaka Tasaka (1965)
The Secret of the UrnHideo Gosha (1966)
Samurai BannersHiroshi Inagaki (1969)
GoyokinHideo Gosha (1969)
The Magoichi SagaKenji Misumi (1969)
Shinsengumi: Assassins of HonorTadashi Sawashima (1969)
Incident at Blood PassHiroshi Inagaki (1970)
The Ambitious – Daisuke Ito (1970)
Lone Wolf and Cub (TV series, 1973-1976)
The Shogun's Samurai – Kinji Fukasaku (1978)
Swords of Vengeance – Kinji Fukasaku (1978)
Renegade Ninjas – Sadao Nakajima (1979)

The Jidai-Geki Knights
Cinema