Actor Masao Mishima (1906-1973)

Killing in Yoshiwara Harakiri Zatoichi's Pilgrimage

Late Spring – Yasujiro Ozu (1949)
Five Men of Edo – Daisuke Ito (1951)
The Life of Ohara – Kenji Mizoguchi (1952)
The Lord Takes a BrideSadatsugu Matsuda (1957)
The Bride in Uguisu Castle – Masaharu Matsumura (1958)
Tange Sazen: Secret of the Golden SpellSadatsugu Matsuda (1958)
Evil Man of EdoMasahiro Makino (1959)
The Human Condition I: No Greater LoveMasaki Kobayashi (1959)
Killing in YoshiwaraTomu Uchida (1960)
Pigs and Battleships – Shohei Imamura (1961)
HarakiriMasaki Kobayashi (1962)
Duel of Blood and SandSadatsugu Matsuda (1963)
Shinobi No Mono 3: ResurrectionKazuo Mori (1963)
Zatoichi's PilgrimageKazuo Ikehiro (1966)
Samurai RebellionMasaki Kobayashi (1967)

(Key films outside the jidai-geki genre are listed in gray)

The Jidai-Geki Knights
Cinema