Actor Kotaro Satomi (1929-1984)

Ishimatsu the One-Eyed Avenger While Traveling The Great Killing

Shadow Over FujiYasushi Sasaki (1957)
Fighting DispositionMasahiro Makino (1958)
Kunisada Chuji: A National Authority – Shigehiro Ozawa (1958)
Seven From EdoSadatsugu Matsuda (1958)
The Young Boss – Kiyoshi Sakei (1958)
Detective Hibari: Case of the Gold HairpinsTadashi Sawashima (1958)
The 47 Masterless SamuraiSadatsugu Matsuda (1959)
Lord Mito 2Sadatsugu Matsuda (1959)
Gentle BreezeTadashi Sawashima (1959)
A Spectacular ShowdownYasushi Sasaki (1959)
A Young RabbleYasushi Sasaki (1959)
A Young Rabble 2 – Hisaichi Kono (1959)
Ishimatsu the One-Eyed AvengerTadashi Sawashima (1960)
Road of ChivalrySadatsugu Matsuda (1960)
Benten KozoYasushi Sasaki (1960)
Shinsengumi: Last Days of the ShogunateYasushi Sasaki (1960)
Ako RoshiSadatsugu Matsuda (1961)
Mask of the MoonMasahiro Makino (1961)
Yagyu Chronicles 1: Secret Scrolls – Masahiko Izawa (1961)
Yagyu Chronicles 2: The Secret Sword – Masahiko Izawa (1961)
Yagyu Chronicles 3: Valley Of Outlaws – Shoji Matsumura (1961)
Good RascalsTadashi Sawashima (1962)
While Traveling – Toshikazu Kono (1962)
Thirteen AssassinsEiichi Kudo (1963)
Seventeen Ninja – Yasuto Hasegawa (1963)
The Great KillingEiichi Kudo (1964)
The Third Ninja – Toshikazu Kono (1964)
The Third Contest – Tetsuya Yamauchi (1965)
Eleven SamuraiEiichi Kudo (1966)
Chushingura: Vendetta of Obligation – Toshio Masuda & Buichi Saito (TV movie, 1985)

The Jidai-Geki Knights
Cinema