Actor Koji Yakusho (b. 1956)

Takeda Shingen Dora-Heita 13 Assassins

Hunter in the DarkHideo Gosha (1979)
OnimasaHideo Gosha (1982)
Tampopo – Juzo Itami (1985)
Takeda Shingen – Sadao Nakajima (TV movie, 1991)
The Eel – Shohei Imamura (1997)
Dora-Heita – Kon Ichikawa (2000)
Gelatin Silver, Love – Kazumi Kurigami (2009)
13 Assassins – Takashi Miike (2010)
The Last Chushingura – Shigemichi Sugita (2010)

The Jidai-Geki Knights
Cinema