Actor Kenji Susukida (1898-1972)

Knightly Advice A Spectacular Showdown Shingo's Original Challenge

The Black Hooded Man – Kiyoshi Saeki (1955)
Lord MitoYasushi Sasaki (1957)
The Lord Takes a BrideSadatsugu Matsuda (1957)
The Bride in Uguisu Castle – Masaharu Matsumura (1958)
Fighting DispositionMasahiro Makino (1958)
Magistrate Toyama 2: Fireball Magistrate – Kinnosuke Fukada (1958)
Kunisada Chuji: A National Authority – Shigehiro Ozawa (1958)
Roughneck from Asama – Toshikazu Kono (1958)
Seven From EdoSadatsugu Matsuda (1958)
Tange Sazen: Secret of the Golden SpellSadatsugu Matsuda (1958)
The 47 Masterless SamuraiSadatsugu Matsuda (1959)
A Spectacular ShowdownYasushi Sasaki (1959)
Echo in the MountainsMasahiro Makino (1959)
Forbidden CastleYasushi Sasaki (1959)
Mighty ShosukeSadatsugu Matsuda (1960)
Road of ChivalrySadatsugu Matsuda (1960)
Daredevil in the CastleHiroshi Inagaki (1961)
Ako RoshiSadatsugu Matsuda (1961)
Musashi Miyamoto 2: Duel at Devil's Mask PassTomu Uchida (1962)
Good RascalsTadashi Sawashima (1962)
Knightly AdviceSadatsugu Matsuda (1962)
A Revengeful RaidMasahiro Makino (1962)

(Key films outside the jidai-geki genre are listed in gray)

The Jidai-Geki Knights
Cinema