Actor Katsuo Nakamura (b. 1938)

Kwaidan Zatoichi in Desperation The Magoichi Saga

The Rose on His Arm – Keisuke Kinoshita (1956)
Bride of Peacock Castle – Shoji Matsumura (1959)
Bull's Eye of LoveMasahiro Makino (1959)
The 47 Masterless SamuraiSadatsugu Matsuda (1959)
Road of ChivalrySadatsugu Matsuda (1960)
Unwieldy BrothersTadashi Sawashima (1960)
Samurai VagabondsTadashi Sawashima (1960)
Ako RoshiSadatsugu Matsuda (1961)
Chiisakobe – Tomotaka Tasaka (1962)
KwaidanMasaki Kobayashi (1964)
Pleasures of the Flesh – Nagisa Oshima (1965)
Samurai BannersHiroshi Inagaki (1969)
The Magoichi SagaKenji Misumi (1969)
Shinsengumi: Assassins of HonorTadashi Sawashima (1969)
The Ambitious – Daisuke Ito (1970)
Zatoichi in DesperationShintaro Katsu (1972)
The Trail of BloodKazuo Ikehiro (1972)
Hana: The Tale of a Reluctant Samurai – Hirokazu Koreeda (2005)

(Key films outside the jidai-geki genre are listed in gray)

The Jidai-Geki Knights
Cinema