Actor Isao Yamagata (1915-1996)

Gate of Hell Samurai Rebellion Lone Wolf and Cub: Baby Cart to Hades

Gate of Hell – Teinosuke Kinugasa (1953)
Seven SamuraiAkira Kurosawa (1954)
Shadow Over FujiYasushi Sasaki (1957)
Port of HonorSadatsugu Matsuda (1957)
The Bride in Uguisu Castle – Masaharu Matsumura (1958)
A Chivalrous SpiritSadatsugu Matsuda (1958)
Noble TasukeTadashi Sawashima (1958)
Noble Tasuke: A World in DangerTadashi Sawashima (1958)
Roughneck from Asama – Toshikazu Kono (1958)
Seven From EdoSadatsugu Matsuda (1958)
Tange Sazen: Secret of the Golden SpellSadatsugu Matsuda (1958)
Bride of Peacock Castle – Shoji Matsumura (1959)
A Spectacular ShowdownYasushi Sasaki (1959)
Evil Man of EdoMasahiro Makino (1959)
Forbidden CastleYasushi Sasaki (1959)
Lord Mito 2Sadatsugu Matsuda (1959)
Mighty ShosukeSadatsugu Matsuda (1960)
Road of ChivalrySadatsugu Matsuda (1960)
The Tattooed OfficialYasushi Sasaki (1960)
Shinsengumi: Last Days of the ShogunateYasushi Sasaki (1960)
Unwieldy BrothersTadashi Sawashima (1960)
Heavenly DragonEiichi Kudo (1960)
Bride of White CastleTadashi Sawashima (1961)
Ako RoshiSadatsugu Matsuda (1961)
Mask of the MoonMasahiro Makino (1961)
Good RascalsTadashi Sawashima (1962)
Knightly AdviceSadatsugu Matsuda (1962)
A Revengeful RaidMasahiro Makino (1962)
In Search of Mother – Tai Kato (1962)
Tengu PriestYasushi Sasaki (1962)
Travels of Hibari & Chiemi: The Tumultuous JourneyTadashi Sawashima (1962)
Yagyu Chronicles 4: One-Eyed Swordsman – Shoji Matsumura (1962)
Road in the Mist – Kokichi Uchide (1963)
The Third Ninja – Toshikazu Kono (1964)
Zatoichi's PilgrimageKazuo Ikehiro (1966)
Samurai RebellionMasaki Kobayashi (1967)
The Ambitious – Daisuke Ito (1970)
Lone Wolf and Cub: Baby Cart to HadesKenji Misumi (1972)

The Jidai-Geki Knights
Cinema