Actress Hiroko Sakuramachi (b. 1937)

Tange Sazen Bull's Eye of Love Forbidden Castle

Shadow Over FujiYasushi Sasaki (1957)
The Bride in Uguisu Castle – Masaharu Matsumura (1958)
Noble Tasuke: A World in DangerTadashi Sawashima (1958)
Seven From EdoSadatsugu Matsuda (1958)
Tange Sazen: Secret of the Golden SpellSadatsugu Matsuda (1958)
Bride of Peacock Castle – Shoji Matsumura (1959)
Bull's Eye of LoveMasahiro Makino (1959)
Forbidden CastleYasushi Sasaki (1959)
The PiratesTadashi Sawashima (1960)
Ako RoshiSadatsugu Matsuda (1961)
The Conspirator – Daisuke Ito (1961)
Drunken SwordTadashi Sawashima (1961)
Shingo's Challenge: Part 1Sadatsugu Matsuda (1961)
Chiisakobe – Tomotaka Tasaka (1962)
Good RascalsTadashi Sawashima (1962)
The Paper Crane – Toshikazu Kono (1962)
Tales of Young Genji Kuro 3 – Daisuke Ito (1962)
Tengu PriestYasushi Sasaki (1962)
Warrior of the Wind – Tai Kato (1964)
Three YakuzaTadashi Sawashima (1965)
Flames of Blood – Tai Kato (1981)

The Jidai-Geki Knights
Cinema