Actor Chiyonosuke Azuma (1926-2000)

Sorceror's Orb Port of Honor The Conspirator

Sorceror's Orb – Juichi Kawano (1954)
The Swordsman and the ActressYasushi Sasaki (1955)
Lord MitoYasushi Sasaki (1957)
Port of HonorSadatsugu Matsuda (1957)
Sasaki Kojiro Part I – Kiyoshi Saeki (1957)
Sasaki Kojiro Part II – Kiyoshi Saeki (1957)
A Chivalrous SpiritSadatsugu Matsuda (1958)
Detective Hibari: Case of the Gold HairpinsTadashi Sawashima (1958)
Seven From EdoSadatsugu Matsuda (1958)
Tange Sazen: Secret of the Golden SpellSadatsugu Matsuda (1958)
The 47 Masterless SamuraiSadatsugu Matsuda (1959)
Lord Mito 2Sadatsugu Matsuda (1959)
A Spectacular ShowdownYasushi Sasaki (1959)
Road of ChivalrySadatsugu Matsuda (1960)
Yakuza of InaMasahiro Makino (1960)
Unwieldy BrothersTadashi Sawashima (1960)
Ako RoshiSadatsugu Matsuda (1961)
Drunken SwordTadashi Sawashima (1961)
The Conspirator – Daisuke Ito (1961)
Flowers on the RoadEiichi Kudo (1961)
Little Tengu – Daisuke Yamazaki (1961)
Chiisakobe – Tomotaka Tasaka (1962)
Travels of Hibari & Chiemi: The Tumultuous JourneyTadashi Sawashima (1962)
Yagyu Chronicles 4: One-Eyed Swordsman – Shoji Matsumura (1962)
Yagyu Chronicles 8: One-Eyed Ninja – Shoji Matsumura (1963)

The Jidai-Geki Knights
Cinema